Vragen over wetgeving ivm kinderopvang

Kan ik de kosten van de opvang inbrengen bij mijn belasting-aangifte?

Ja, de dienst bezorgt je jaarlijks een fiscaal attest. De fiscale attesten worden pas afgeleverd na betaling van alle facturen van het betreffende jaar.

Wat is het sociaal tarief?

Het toekennen van een sociaal tarief of gratis opvang is mogelijk voor gezinnen in een uitzonderlijke financiële situatie. Om hiervan gebruik te maken, kan je contact opnemen met het OCMW in je buurt. De toekenning kan enkel door deze dienst gebeuren.

Wat als ons gezin uitbreidt?

Je krijgt een vermindering van je financiële bijdrage toegekend wanneer je meer dan 1 kind ten laste hebt. Vraag in de maand van de bevalling een nieuw attest inkomenstarief aan voor je kindje dat reeds in de opvang gaat. Je nieuwe bijdrage is geldig vanaf de eerstvolgende maand.

Je krijgt een extra vermindering wanneer je een of meer meerlingen ten laste hebt.

Mijn gezinssituatie is veranderd, wat nu met mijn financiële bijdrage?

Wanneer je gezinssamenstelling officieel wijzigt (bv. gaan samen wonen, scheiding, ...) wordt het inkomen van het gezin opnieuw vastgesteld en je bijdrage herberekend. Het is belangrijk dat je zo spoedig mogelijk een nieuw attest inkomenstarief aanvraagt op de website www.kindengezin.be.

Mijn inkomen is sterk gedaald. Kan mijn financiële bijdrage herberekend worden?

Je kan op de website www.kindengezin.be een nieuw attest inkomenstarief aanvragen. Je klikt aan dat je inkomen gedaald is, de voorwaarden voor een effectieve nieuwe berekening worden hierbij vermeld.

Mag mijn kinderbegeleider mijn kindje op de buik te slapen leggen?

De kinderbegeleider legt een baby in rugligging te slapen. Bij buikligging is extra toezicht aangewezen en is een schriftelijke toestemming van de ouders en de huisarts vereist.

Mag mijn kinderbegeleider koortswerende middelen of andere medicatie toedienen?

In principe mag een kinderbegeleider geen koortswerend middel of andere medicatie toedienen. Dit is een medische handeling en valt dus niet onder de bevoegdheid van een kinderbegeleider.

Een koortswerend middel wordt alleen toegediend wanneer een kinderbegeleider in het bezit is van een doktersattest voor de behandeling van koorts.

Bij andere medicatie zorg je als ouder voor een dokters- of apothekersattest op de dag dat er gestart moet worden met de medicatie. Deze attesten bevatten minstens volgende informatie:

  • naam voorschrijver (arts of apotheker);
  • datum van het voorschrift;
  • naam van het kind;
  • naam van het medicament;
  • dosering van het medicament;
  • manier van toedienen;
  • tijdstip van toedienen;
  • duur van de behandeling.

Een behandeling met  een aerosol wordt in principe thuis toegediend. Indien dit onmogelijk is, gaat de voorkeur naar een droge aerosol met voorzetkamer gezien vernevelaars snel besmet geraken.