Praktische vragen

Hoe gebeuren de betalingen van de opvang?

Je ontvangt maandelijks per mail een factuur van de dienst. Deze wordt opgemaakt aan de hand van het prestatieblad van de voorbije maand. Dit prestatieblad wordt door het onthaalgezin en jezelf ondertekend. Je hebt de mogelijkheid om te betalen met domiciliëring of met overschrijving. De betaling per overschrijving gebeurt op de rekening van de dienst, binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Bij niet-tijdige betaling worden aanmaningen verstuurd waarbij administratiekosten worden aangerekend.

Na twee schriftelijke aanmaningen, zonder betaling, kan er een einde gesteld worden aan de opvang.

Kan mijn kind naar de kinderbegeleider gaan als het ziek is?

Zieke kinderen horen niet thuis in de opvang. Ze hebben immers extra zorg en aandacht nodig en dit kan je kinderbegeleider niet garanderen.

Je kinderbegeleider kan je kind niet opvangen als:

  • het kind te ziek is om aan de normale activiteiten deel te nemen;
  • het zieke kind teveel aandacht en zorg nodig heeft, zodat de veiligheid en gezondheid van de andere opgevangen kinderen niet meer kan gegarandeerd worden;
  • het kind een besmettelijke ziekte heeft;
  • het kind koorts heeft boven de 38°C of symptomen vertoont als diarree, braken, ademhalingsmoeilijkheden, ...

 

Moet ik de voeding voor mijn kind meegeven naar de opvang?

De kinderbegeleider moet 's morgens niet voor een ontbijt zorgen. We verwachten dat de kinderen thuis ontbijten.

De kinderbegeleider zorgt tijdens de dag voor gezonde, verse en gevarieerde maaltijden die aangepast zijn aan de leeftijd, het tijdstip en de duur van het verblijf van de kinderen. De kinderbegeleider informeert de ouders over het menu van de dag.

Flesvoeding en/of dieetproducten dienen de ouders zelf mee te brengen. De ouders bezorgen de kinderbegeleider voldoende informatie over het product, de bereidingswijze en eventueel de nodige medische achtergrondinformatie. De flesvoeding wordt door de kinderbegeleider vers bereid.

Gaat mijn kinderbegeleider mijn kind van school halen bij buitenschoolse opvang?

De verplaatsingen van en naar school of naar buitenschoolse activiteiten moet je zelf organiseren. Indien je kind de opvang zelfstandig mag verlaten, is hiervoor jouw schriftelijke toestemming nodig.

Hoe kan ik de opvang stopzetten?

Ouders die hun kind niet langer naar het onthaalgezin willen brengen, verwittigen - behalve in geval van overmacht - de kinderbegeleider en de dienst minstens 2 maanden vooraf. Bij niet-tijdige verwittiging wordt er een verbrekingsvergoeding aangerekend (dagbijdrage X aanwezigheidsdagen voor 2 maanden).

Als het onthaalgezin de opvang vroegtijdig beëindigt, helpt de dienst bij het zoeken naar een andere opvang.

Is mijn kind verzekerd tijdens de opvang?

Onthaalkinderen zijn door de dienst verzekerd via een polis burgerlijke aansprakelijkheid en een polis lichamelijke ongevallen.

De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid dekt de stoffelijke en/of lichamelijke schade veroorzaakt door onthaalkinderen aan derden.

Wat gebeurt er als mijn kinderbegeleider ziek is of verlof neemt?

Als je kinderbegeleider verlof heeft of ziek is, verwittigt zij/hij jullie zo snel mogelijk. De dienst zoekt, indien nodig een vervang-onthaalgezin.

Wat moet ik meebrengen als ik mijn kind kom inschrijven?

Bij de inschrijving hebben wij volgende documenten nodig:

  • Opvangplan
  • Het attest inkomenstarief dat je berekend hebt op de website www.kindengezin.be.
  • Klevertje van kind indien aangesloten bij CM
  • Contactgegevens ouders + telefoonnummer van familie of vrienden voor dringende situaties