Doelgroep

Kinderopvang Papilio organiseert opvang voor:

  • kinderen van 0 tot 3 jaar in regio Hasselt en naburige gemeentes;
  • buitenschoolse opvang is mogelijk voor kinderen van de basisschool.

Ook opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte is mogelijk.

Onze aanpak

Kinderopvang Papilio wil ouders de mogelijkheid bieden om hun kind met een gerust hart achter te laten in een warme, veilige sfeer waar het met de nodige creativiteit opgevangen wordt.

Kinderopvang Papilio tracht m.a.w. kindgerichte en kwaliteitsvolle opvang aan te bieden.Om deze doelstelling te realiseren zal de dienst:

  • kandidaat-onthaalgezinnen informeren en selecteren;
  • aangesloten onthaalgezinnen begeleiden, evalueren, vorming aanbieden, instaan voor de financiële vergoeding en de administratieve opdrachten uitvoeren die verbonden zijn aan het sociale statuut van opvanggezinnen;
  • openstaan voor de vraag van ouders naar opvang en bemiddelen tussen ouders en onthaalgezinnen;
  • onthaalkinderen een opvang op maat aanbieden en het welbevinden van de kinderen samen met de betrokken partijen nastreven.

Het uitgangspunt van Kinderopvang Papilio is streven naar een kwaliteitsopvang waarbij het kind vanuit een veilige geborgenheid op ontdekking kan gaan. 

Aanvulling

Kinderopvang Papilio is erkend en gesubsideerd door Kind en Gezin. Kinderopvang Papilio kan voor een ander onthaalgezin zorgen indien jouw kind niet opgevangen kan worden wegens ziekte of verlof van de kinderbegeleider. Ouders die beroep doen op een aangesloten onthaalgezin kunnen hun ervaringen delen via onze feedback-box of de tevredenheidsmeting.