Voorwaarden

 • wonen in zorgregio Hasselt (Hasselt, Lummen, Herk-De-stad, Halen,...);
 • minstens 18 jaar oud zijn;
 • deelnemen aan de modules 'kennismaken met de kinderopvang' en 'werken in de kinderopvang';
 • in het bezit zijn van een geldig kwalificatiebewijs;
 • over voldoende pedagogische kwaliteiten beschikken en in staat zijn om een kwaliteitsvolle kinderopvang aan te bieden;
 • over voldoende ruimte beschikken om kinderen op te vangen; de omgeving moet veilig, kindvriendelijk en hygiënisch zijn;
 • bereid zijn tot communicatie met de ouders van de opvangkinderen;
 • aanvaard worden door de Raad van Bestuur van Gezinsopvang Papilio;
 • volgende stukken overmaken aan de dienst:
   • een uittreksel uit het strafregister (model II voor de kinderopvang) van alle personen boven de 18 jaar die regelmatig aanwezig zijn in de opvang
   • medisch attest A en/of B;
   • een kopie van de identiteitskaart;
   • een taalattest;
   • keuringsattesten van de elektriciteit en de verwarmingsinstallatie;
 • akkoord gaan met het huishoudelijk reglement van de dienst en het aansluitingscontract ondertekenen;
 • de gezinsleden moeten akkoord gaan met alle aspecten van het werken als onthaalgezin.

Verwachtingen

Naar de kinderen: 

 • Permanente aanwezigheid om de veiligheid van de onthaalkinderen te garanderen; 
 • Geduldig, consequent en evenwichtig omgaan met de kinderen; 
 • Respect hebben voor de eigenheid van elk kind; 
 • Ontwikkeling van de kinderen volgen, aanvaarden en stimuleren; 
 • Aanbieden van een creatieve sfeer van warmte en geborgenheid. 

 

Naar de ouders: 

 • Duidelijke en concrete afspraken met de ouders; 
 • Open communicatie waarbij problemen zo snel mogelijk besproken worden; 
 • Open sfeer met respect voor verschillende ideeën en levenswijzen; 
 • Flexibiliteit. 

 

Naar de dienst:

 • Open en eerlijke samenwerking; 
 • Aanvaarden van adviezen; 
 • Spontane informatiedoorstroming; 
 • Volgen van vorming; 
 • Richtlijnen van de dienst volgen. 

Vergoeding

Je krijgt als kinderbegeleider een opvangvergoeding naar gelang de aanwezigheden van de onthaalkinderen. Dit schommelt iedere maand. De vergoeding is belastingvrij. Ze dient niet bij de fiscus aangegeven te worden. Daardoor kan je ook ten laste zijn van je partner. 

Selectieprocedure

 • Informatief gesprek op de dienst: afspraak maken op 011 87 32 90 of daisy@kopapilio.be;
 • Sollicitatiegesprek: gesprek op basis van je sollicitatieformulier + schriftelijke proef;    
 • Veiligheidshuisbezoek: controle van je huis in functie van je start als onthaalgezin;
 • Sollicitatiegesprek om verder zicht te krijgen op je kwaliteiten als kinderbegeleider;
 • Stage-dagen: gedurende 2 dagen het reilen en zeilen in een ander onthaalgezin leren kennen;
 • Eindbeslissing: je wordt aanvaard als kinderbegeleider of niet.