Opvang zoeken

Via de dienst kan je adressen van aangesloten onthaalgezinnen uit Hasselt verkrijgen. Aan de hand hiervan kan je op zoek gaan naar een onthaalgezin dat bij jou past. Het is belangrijk dat je ziet waar je kindje terecht zal komen en of het klikt. Als je je kindbegeleider gekozen hebt, onderteken je een opvangplan (dit is een afsprakenformulier). Op dit moment is je plaats gereserveerd bij de kindbegeleider! De dienst biedt inkomensgerelateerde opvang aan, dit betekent dat je prijs berekend wordt op basis van je inkomen.

Om een aanvraag naar opvang bij onze dienst te registreren kan je ons telefonisch bereiken of het registratieformulier invullen.

 

Inschrijving in orde maken

Ten laatste één maand voor de start van de opvang moet je de inschrijving bij onze dienst in orde maken. Je maakt hiervoor best telefonisch een afspraak. Bij de inschrijving hebben wij volgende documenten nodig:

  • Opvangplan
  • Attest inkomstentarief (aan te vragen via www.mijn.kindengezin.be)
  • Jullie gegevens + telefoonnummer in geval van nood
  • Klevertje ziekenfonds, indien jullie aangesloten zijn bij de CM

Vorming voor ouders

Twee keer per jaar organiseert onze dienst vorming voor ouders en kindbegeleiders. Wij sturen hiervoor tijdig een uitnodiging.

 

Informatie voor ouders

Huishoudelijk reglement ouders 2017

Bijlage bij huishoudelijk reglement: formulier koorts

Bijlage bij huishoudelijk reglement: formulier medicatie

Tevredenheidsmeting

Wij zijn geïnteresseerd in jouw mening. We willen peilen in welke mate jullie tevreden zijn over onze dienstverlening, over de kindbegeleiders. Jullie zijn de belangrijkste invalshoek om onze kwaliteit te verhogen en te verbeteren. Wij stellen het dan ook op prijs mochten jullie deze enquête naar alle eerlijkheid invullen en ons terug bezorgen. De vragenlijst vraagt ongeveer een kwartiertje van je tijd en de vragen zijn als meerkeuzevragen opgesteld.

Tevredenheidsmeting invullen

Klachten

Wij nodigen je uit om suggesties, vragen, opmerkingen of klachten te bespreken met je kindbegeleider en/of verantwoordelijke. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Klik hier om online je klacht/ontevredenheid te formuleren.